Uw privacy

AA Webdesign respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor diensten waar u om gevraagd heeft. We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

gebruik van deze website

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Heeft u suggesties, klachten of vragen over ons privacy beleid? Via ons contactformulier kunt u ons hierover een bericht sturen.

statistieken en cookies

Om onze site verder te kunnen verbeteren, gaan we na hoe de site gebruikt wordt. Daarbij maken we gebruik van Google Analytics. Tijdens uw bezoek aan onze site worden cookies op uw computer geplaatst om informatie te kunnen verzamelen zoals  bezoekaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden naar de individuele bezoeker.
 

  • we hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.
  • we hebben gekozen om het laatste gedeelte van uw ip-adres te maskeren, waardoor u dus niet rechtstreeks herkenbaar bent.
  • we hebben aan Google aangegeven dat zij uw gegevens niet met derden mogen delen.
  • we maken geen gebruik van andere diensten van Google in combinatie met de Google Analytics cookies.
 

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunt u verkrijgen op de website van uw webbrowser of via uw software leverancier.

 

externe verwijzingen

Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op

Dat kan telefonisch via 055 - 578 89 69 of via het contactformulier: